ผู้บริหาร

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสกลนคร

ข่าวเด่น

กิจกรรมผู้บริหาร

จังหวัดสกลนคร รวมพลังจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกบริเวณลำห้วยพุงหลง ป้องกันการพังทลายของคันดิน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามโครงการพลังประชารัฐและจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2563 ที่บริเวณลำห้วยพุงหลง บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิ และอาสาสมัคร ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ต่างๆ ระยะทางยาวกว่า 600 เมตร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

banner

Translate »