ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการโครงการเราชนะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการโครงการเราชนะ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเข้าร่วมโครงการเราชนะทุกอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน ร้านค้าและผู้ประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสกลนคร โดยธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตสกลนคร จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้ไปรับบริการจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งธนาคารได้ตั้งจุดบริการเพื่อรับลงทะเบียนร้านค้า ผู้ประกอบการ และบริการรายย่อยที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ และจุดบริการเพื่อให้คำแนะนำการใช้สิทธิให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ และบริการยืนยันตัวตน รวมทั้งจุดให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวจารุพร ตามกลาง คลังจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร มีผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะแล้ว จำนวน 116,648คน คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จำนวน 353,036 คน จึงได้กำหนดลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะครบทุกคน สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาทโฟน ให้ไปติดต่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ที่มา: facebook สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »