สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตร และพานดอกบัว ถวายแด่ พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตติโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันอังคารที่ 19 …

ผู้ว่าๆ สกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 1…

ผู้ว่าฯ สกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

วันอังคารที่ 12 …

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุล…

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

(13 ต.ค 64) ที่ศ…

จังหวัดสกลนคร/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ

วันจันทร์ที่ 11 …

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์

วันพฤหัสบดีที่ 7…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมและออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

นางจุรีรัตน์ เทพ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนรคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 4 ต…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม

วันศุกร์ที่ 1 ตุ…

Translate »