จังหวัดสกลนคร มอบหน้ากากผ้าแก่สถานประกอบกิจการ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ป้องกันโควิด 19

วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่อาจมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้จัดทำกิจกรรมมอบหน้ากากผ้าผ่านผู้แทนสถานประกอบกิจการ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้แรงงาน แทนการรวมตัวจัดกิจกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมของทุกปี โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร รวมทั้งหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน และเครือข่ายแรงงานในจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »