จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »