จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 พร้อมกันทั้ง 4 แห่ง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ที่ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองหมากเฒ่า บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้มีรายได้ และพึ่งพาตนเอง โดยมีพลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมอบถุงพระราชทานให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ที่เข้าปฏิบัติงานในฟาร์มตัวอย่าง โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมในพิธี จากนั้น ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกภายในบริเวณฟาร์มตัวอย่าง และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง จัดทำ “โคก หนอง นา  โมเดล” มาใช้บริหารจัดการน้ำ และพื้นที่การเกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน

Translate »