ผู้แทนกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 16,800 ลิตร ให้กับจังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาผลกระทบการขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้แทนกระทรวงพลังงาน ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  และผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 16,800 ลิตร ให้กับจังหวัดสกลนคร ตามโครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ในการจัดหาและแจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาผลกระทบการขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาด โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีรับมอบแอลกอฮอล์ดังกล่าว และนายแพทย์ สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงพลังงานที่ได้สนับสนุนภารกิจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ในจังหวัดสกลนคร จากนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 16,800 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่งทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดมือ และพื้นผิวทั่วไปในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จารุวัฒน์ ราชัย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »