โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ธงฟ้าออนไลน์สกลกนคร COVID-19

” โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ธงฟ้าออนไลน์สกลกนคร COVID-19 ” ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า) อ.เมือง จ.สกลนคร # ช้อปสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัดสุดๆ สั่งซื้อง่ายๆ เพียงแสกน QR code และนัดหมายวันรับสินค้า กับรูปแบบใหม่ “ธงฟ้า ออนไลน์สกลนคร #Covid-19 “ ราคาก็ถูก ซื้อก็ง่าย

Translate »