จังหวัดสกลนครตรวจแนะนำและตรวจความพร้อม ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร และร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร น.ส.กรณ์กาญจน์ แก้วดี ป้องกันจังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สมาชิก อส. ร้อย.อส.จ.สน.1 ตรวจแนะนำและตรวจความพร้อม ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร และร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้า จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เอ็มเค เอสแอนด์พี ชาบูชิ ซเวนเซ่น พิซซ่าฮัท ฮอทพอต เคเอฟซี สตาร์บัค และศูนย์อาหาร เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการหลัก มาตรการเสริม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทางราชการกำหนด สำหรับเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Translate »