จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม Big cleaning ในเรือนจำ ครั้งที่ 3

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม Big cleaning ในเรือนจำจังหวัดสกลนคร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 

Translate »