จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 66 ปี

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ 1 โดยมีนายกองเอก มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

Translate »