พิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายปรีชา ทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัด นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลข่าวและที่มา
facebook สำนักงานจังหวัดสกลนคร

Translate »