คณะกรรมาธิการฯ บริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานลุ่มน้ำสงคราม และหนองหาร

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายศักดา คงเพชร ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ประชุมร่วมกับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกำนันผู้ใหญ่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในน้ำสงคราม และหนองหาร เพื่อบริหารจัดการน้ำภาคอีสานทั้งระบบ โดยได้ชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ทั้งระบบ พร้อมรับฟังข้อเสนอ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และพื้นที่เชื่อมโยง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »