จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสร้างขึ้น ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนนิตโย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มหามงคล ที่บริเวณเกาะกลางถนนตรงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมดูแลรักษาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จารุวัฒน์ ราชัย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »