ขอเชิญร่วมแข่งขันขายสินค้าภายใต้กิจกรรม MOC@Sakon Fair ภายในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ผ่าน Social Live Streaming ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

ขอเชิญร่วมแข่งขันขายสินค้าภายใต้กิจกรรม MOC@Sakon Fair ภายในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ผ่าน Social Live Streaming ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

กติกา

 • ไลฟ์สดขายสินค้าภายใต้กิจกรรม MOC@Sakon Fair ภายในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ผ่านเฟสบุค ของผู้เข้าประกวด
 • เลือกสินค้าที่จัดแสดงภายใต้กิจกรรม MOC@Sakon Fair
  ภายในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชิ้น
 • ทำการไลฟ์สดขายสินค้าในวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.00 น. (1 ชั่วโมง)
 • ผู้ประกวดที่ทำยอดขายได้สูงสุด (โดยการรับโอนเงินสั่งซื้อสินค้าได้สำเร็จ) 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้
  รางวัลที่ 1 เงินสด จำนวน 5,000 บาท
  รางวัลที่ 2 เงินสด จำนวน 3,000 บาท
  รางวัลที่ 3 เงินสด จำนวน 2,000 บาท
 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กองอำนวยการ MOC@Sakon Fair ภายในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยการลงทะเบียนและแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ช่องเฟสบุคของผู้เข้าแข่งขัน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 • Facebook : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร : 042-711-277
 • ทีมงาน MOC@Sakon Fair 099-156-6662
Translate »