จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อ.กุสุมาลย์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมมอบสิ่งของให้กับประชาชน ที่โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ บ้านบอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และภาคเอกชน เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน จำนวน 46 หน่วยงาน