จังหวัดสกลนคร จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ประชาชน มอบพันธ์ไม้ พันธ์ปลา และปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมอบยาชุดพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 4 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมในกิจกรรม 

โดยได้นำหน่วยบริการเบ็ดเสร็จออกให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการของประชาชน รวมทั้งรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงไปรับบริการจำนวนมาก ต่างมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »