ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทานนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เทสกเจดีย์ อนุสรณ์สถาน ของพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ วัดถ้ำขาม ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมในพิธี 

        สำหรับเทสกเจดีย์แห่งนี้ ก่อสร้างที่บริเวณลานหินเขาภูพาน วัดถ้ำขาม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์จตุรมุข ตามแนวศิลปกรรมอีสานผสมกับอยุธยา โดยภายในประดิษฐานรูปหล่อสำริด และเครื่องอัฐิบริขารของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ได้เคยมาจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »