จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

        วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ได้นำอุปกรณ์เครื่องมือดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนนสายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม-โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง มีความมานะอดทนกล้าหาญ พระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ทำให้ได้รับสมัญญา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ พระราชกรณียกิจ การกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษในการรวบรวมไพร่พล ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่าซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น และได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยกลับคืนมา และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 พระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมระยะเวลาครองราชย์ 15 ปี 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »