เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับ ร.3พัน 1 Big Cleaning บขส. แห่งที่ 2 ป้องกัน โควิด-19

 วันที่ 5 มกราคม 2564 ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 อำเภอเมืองสกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา และจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning ล้างทำความสะอาด สถานีขนส่งแห่งที่ 2 เทศบาลนครสกลนคร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ถึงแม้จังหวัดสกลนครปัจจุบันจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ตาม  โดยได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดินโดยรอบสถานีขนส่ง รวมถึงการการเช็ดจุดสัมผัสต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ  

        โดย นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวว่า เทศบาลนครสกลนคร ได้ทำความสะอาด สถานีขนส่งแห่งที่ 2 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำความสะอาดตลาดสดทุกแห่งในเขตเทศบาลนครสกลนคร พร้อมกับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมภายในตลาด จัดระเบียบตลาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งเชื้อโควิด-19

Translate »