ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตลาดสด และด่านตรวจหลัก (24 ชม.) เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 10 ม.ค.2564 เวลา 09.00-15.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดในเขตเทศบาล จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวานรนิวาส, อำเภอคำตากล้า, อำเภอบ้านม่วง, อำเภอเจริญศิลป์, อำเภอสว่างแดนดิน, อำเภอพังโคน และอำเภอพรรณานิคม เพื่อให้กำลังใจเจ้าที่ผู้ปฏิบัติ และตราจติดตามการดำเนินการตามมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ ฯ การจัดระยะห่าง ช่องทางเข้าออก การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ในตลาด พร้อมให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจหลัก เพื่อคัดกรองโควิด19 (ตลอด24 ชม.)ในเขตพื้นที่รอยต่อจังหวัด ได้แก่ ด่านตรวจอำเภอคำตากล้า ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับจังหวัดบึงกาฬ และด่านตรวจหลักอำเภอสว่างแดนดิน ซึ่งเป็นรอยต่อกับจังหวัดอุดรธานี

Translate »