ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร นำโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม และ แพทย์หญิงกัญญาภัค ศิลารักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ด้วยวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันอย่างง่าย (Rapid Test Ab) ให้กับ ครัวเรือนที่มีญาติเดินทางมาจาก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด (ที่เดินทางเข้ามาระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564) และสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ พ่อค้าแม่ค้า และพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร และโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ที่มา: facebook งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร

Translate »