ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็น โปรดให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 1,000 ผืน โดยจัดสรรให้แก่อำเภอภูพาน จำนวน 500 ผืน อำเภอกุดบาก จำนวน 300 ผืน และอำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 200 ผืน นำไปมอบแก่ประชาชน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนที่ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาจิตใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนอีกด้วย ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะปีนี้อากาศหนาวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก

ที่มา: ประชาสัมพันธ์จังหวัด สกลนคร

Translate »