จังหวัดสกลนคร จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่อำเภอคำตากล้า

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมมอบทุนอุปการะเด็ก มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน มอบพันธ์ไม้ พันธ์ปลา และปุ๋ยอินทรียให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบเอกสาร สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกร และปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน จำนวน 58 หน่วยงาน ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางไปรับบริการจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ที่มา: facebook สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »