จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564 ที่บ้านน้ำพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนได้นำอุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้า และลานพญาเต่างอย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2310 พระองค์ ทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปกรรมหลายด้านทั้งด้านศิลปกรรม ประติมากรรม กวีนิพนธ์และดนตรีที่ปรากฏขึ้นในรัชสมัยพระองค์ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ยุคทอง สะท้อนให้เห็นถึงความสงบสุขของบ้านเมืองตลอดระยะเวลา 15 ปีแห่งการครองราชย์ โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันศิลปินแห่งชาติสืบมา ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ที่มา: facebook สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »