จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม 2563 จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” จังหวัดสกลนครประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

Translate »