จังหวัดสกลนคร ตรวจความพร้อมทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร มณฑลทหารบกที่ 29 สกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ลานจอดเครื่องบิน สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

Translate »