จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 และกล่าวถวายราชสดุดี ซึ่งจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดขึ้น ณ หอประชุมจามจุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานราชการเข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงใช้ทักษะและความถนัดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่สร้างชื่อเสียง และคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน จึงกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ให้ได้ชมและศึกษาอีกด้วย

ที่มา: facebook สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »