จังหวัดสกลนคร จัดพิธีมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๐ อำเภอ ๖๔ คน แบ่งออกเป็น อำเภอเมืองสกลนคร จำนวน ๕ คน อำเภอสว่างแดนดิน จำนวน ๑๑ คน อำเภอวานรนิวาส จำนวน ๓ คน อำเภอพรรณานิคม จำนวน ๒ คน อำเภอวาริชภูมิ จำนวน ๑๔ คน อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน ๑ คน อำเภอโพนนาแก้ว จำนวน ๑๖ คน อำเภอภูพาน จำนวน ๑ คน อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน ๑ คน และอำเภอส่องดาว จำนวน ๑๐ คน ซึ่งสภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย ทั้งนี้ การประดิษฐ์และพัฒนา ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน อาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด และเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน โดยใช้แสงเลเซอร์เป็นสิ่งชี้นำภายนอก เพื่อช่วยกระตุ้นให้ก้าวเดิน

Translate »