ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริต จังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ ในการนี้นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานในพิธีเปิด

Translate »