ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อภายใน 14 วัน ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตบางขุนเทียน จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อำเภอบางใหญ่ ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ต้องลงทะเบียนรายงานตัวทางแอพพลิเคชั่นไลน์“ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร” โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านสมาร์ทโฟน หรือรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ผู้เดินทางจะไปพำนักโดยทันที เพื่อเข้ารับการกักตัว 10 วัน ณ ที่พักอาศัย และพิจารณาตรวจหาเชื้อของโรคโควิด – 19 ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมอีก 9 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (เขตที่เหลือ) สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงครามนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และตาก ให้ลงทะเบียนรายงานตัวทางแอพพลิเคชั่นไลน์“ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร” โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านสมาร์ทโฟน หรือรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ผู้เดินทางจะไปพำนักโดยทันที เพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือไม่ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต่อไป

Translate »