จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 และ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสาน 100 ล้านต้น โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ปลูกต้นรวงผึ้งที่บริเวณลานรวมใจไทสกล ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร และได้นำส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสกลนคร ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมลพิษทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน

Translate »