ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 5/2564 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

Translate »