ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำปลูกต้นราชพฤกษ์บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

        นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่บนศาลากลางจังหวัด และจิตอาสา 904 ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสกลนคร จำนวน 42 ต้น 

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณรอบศาลากลางจังหวัด ให้เกิดความร่มรื่น และสร้างร่มเงาให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้มีที่พักอาศัยระหว่างวัน ภายในบริเวณรอบศาลากลางจังหวัด และส่วนราชการใกล้เคียง ถือเป็นต้นแบบให้ส่วนราชการอื่นๆ นำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ไปร่วมกันดำเนินการในหน่วยงานของตนเอง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนรักษ์โลก ร่วมลดมลภาวะในอากาศ

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จารุวัฒน์ ราชัย
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »