ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

        วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ และนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี 

        ทั้งนี้ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานยังได้เยี่ยมชมนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติฯ และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จารุวัฒน์ ราชัย
ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »