สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหน้ากากทางการแพทย์