จังหวัดสกลนคร รวมน้ำใจครั้งใหญ่ให้โรงพยาบาลสนาม 20 แห่ง สู้ภัยโควิด-19

จังหวัดสกลนคร ทุกภาคส่วนรวมน้ำใจครั้งใหญ่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามทั้ง 20 แห่ง ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

            นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ภายในบริเวณค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 สกลนคร โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถานประกอบการ และประชาชนในจังหวัดสกลนคร ได้รวมพลังน้ำใจครั้งใหญ่ นำเงินสด สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนมาก ไปมอบให้กับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้นำไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามทั้ง 20 แห่งในพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

            นอกจากนี้ เพชร สหรัตน์ ศิลปินนักร้อง ได้นำปลาร้า 30 ลัง พร้อมน้ำดื่ม และข้าวสาร ไปร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย โดยทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมอบน้ำใจในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อป้องกันภัยโควิด-19 ร่วมกัน 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »