ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Translate »