สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้เดือดร้อนใน จ.สกลนคร

 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมจำนวน 324 ชุด ให้แก่นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ต่อไป 

Translate »