นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสกลนคร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสกลนคร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยได้เข้ากราบสักการะ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี บริเวณประติมากรรมหนองหารหลวง (ประตูเมืองสกลนคร) องค์พระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อพระองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และหอพระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Translate »