ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมและออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมและออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และอำเภอเมืองสกลนคร ณ หอประชุมอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

Translate »