ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อม
รับผู้แทนพระองค์ เนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทน
พระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีพลตรี มิตรอนันต์ จิตต์โสภา
ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน ผู้ควบคุมการปฏิบัติราชการวังเทเวศร์ เป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้
นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
สกลนคร ร่วมตรวจพื้นที่และเข้าร่วมประชุมด้วย

Translate »