จังหวัดสกลนคร/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับมอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อนำไปใช้ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยตามที่จังหวัดกำหนด

Translate »