ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายชานน วาสิกศิริ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในพิธีด้วย

Translate »