จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

(13 ต.ค 64) ที่ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 โดยมีพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ รวม 10 รูป ร่วมสวดพระพุทธมนต์ มีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมคนรักพระธาตุเชิงชุมสกลนคร พุทธศาสนิกชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี

          พิธีถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ครั้งนี้ เพื่อให้ศาสนิกชน มีความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »