ผู้ว่าฯ สกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร และวัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร ในเวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ พิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำฯ ตำบลตองโขบ อำเภอโดกศรีสุพรรณ ในการนี้นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัด นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมด้วย

Translate »