ผู้ว่าๆ สกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอพังโคน เขื่อนน้ำอูน และบ้านนาเชือก อำเภอพังโคน ในเวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร และวัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม ในการนี้นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมด้วย

Translate »