สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตร และพานดอกบัว ถวายแด่ พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตติโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตร และพานดอกบัว ถวายแด่ พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตติโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้นายชานน วาสิกศิริ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีด้วย

Translate »