ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายชานน วาสิกศิริ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสาวอัฐฟ้า ก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในพิธีด้วย

Translate »