คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดทำ ติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และศึกษาดูงานที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายนิยม เวชกามา ประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาการจัดทำ ติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม หนองหาร ลำน้ำพอง และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ร่วมประชุมกับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Translate »